If you would like to support this site, please consider Donating.
Useful Temperate Plants

Index of common names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing 100 of 359 plants beginning with W

First Prev Page 2 of 4 Next Last

Common nameLatin name
Western Mountain Ash Sorbus scopulina
Western Poison Oak Toxicodendron diversilobum
Western Rattlesnake Plantain Goodyera oblongifolia
Western Red Cedar Thuja plicata
Western Redbud Cercis occidentalis
Western Sand Cherry Prunus pumila besseyi
Western Seepweed Suaeda occidentalis
Western Snakeroot Ageratina occidentalis
Western Soapberry Sapindus drummondii
Western Sweet-Cicely Osmorhiza occidentalis
Western Waterleaf Hydrophyllum occidentale
Western White Pine Pinus monticola
Western Wild Lettuce Lactuca ludoviciana
Western Wild Rose Rosa woodsii
Wharariki Phormium cookianum
Wheelscale Saltbush Atriplex elegans
Whisky Currant Ribes inebrians
White Alder Alnus rhombifolia
White Arctic Mountain Heather Cassiope tetragona
White Arrow Arum Peltandra sagittifolia
White Ash Eucalyptus fraxinoides
White Ash Fraxinus americana
White Avens Geum canadense
White Balsam Pseudognaphalium obtusifolium
White Baneberry Actaea pachypoda
White Basil-Balm Monarda clinopodia
White Basswood Tilia heterophylla
White Birch Betula pubescens
White Bog-Orchid Platanthera dilatata
White Box Eucalyptus albens
White Bryony Bryonia alba
White Campion Silene latifolia
White Cherry Schizomeria ovata
White Clematis Clematis ligusticifolia
White Clover Trifolium repens
White Cypress Chamaecyparis thyoides
White Cypress-Pine Callitris columellaris
White Dead Nettle Lamium album
White Elderberry Sambucus gaudichaudiana
White Gum Eucalyptus argophloia
White gum Eucalyptus dunnii
White Hair tea Camellia ptilophylla
White Hellebore Veratrum album
White Henbane Hyoscyamus albus
White Horehound Marrubium vulgare
White Lettuce Prenanthes alba
White Lupin Lupinus albus
White Mahogany Eucalyptus acmenoides
White Mallee Eucalyptus dumosa
White Meadowsweet Spiraea alba
White Melilot Melilotus albus
White Mugwort Artemisia lactiflora
White Mulberry Morus alba
White Mullein Verbascum lychnitis
White Mustard Sinapis alba
White Oak Quercus alba
White Panicle Aster Symphyotrichum lanceolatum
White Pear Pyrus bretschneideri
White Pepperment Eucalyptus pulchella
White Poplar Populus alba
White Prairie Clover Dalea candida
White Prairie Clover Dalea candida oligophylla
White Prickly Poppy Argemone albiflora
White Prince's Plume Stanleya albescens
White Rhododendron Rhododendron albiflorum
White Root Carex barbarae
White Rose Rosa × alba
White Sage Salvia apiana
White Snakeroot Ageratina altissima
White Spruce Picea laxa
White Stringybark Eucalyptus globoidea
White Stringybark Eucalyptus eugenioides
White Thistle Cirsium hookerianum
White Trillium Trillium grandiflorum
White Trout-Lily Erythronium albidum
White Trumpet Lily Lilium longiflorum
White Vervain Verbena urticifolia
White Wall Rocket Diplotaxis erucoides
White Water Lily Nymphaea alba
White Waxberry Gaultheria appressa
White Willow Salix alba
White Wormwood Artemisia herba-alba
White-Flowered Currant Ribes laxiflorum
White-leaf Rock Rose Cistus albidus
White-Topped Box Eucalyptus quadrangulata
Whitebark Pine Pinus albicaulis
Whitebark Raspberry Rubus leucodermis
Whitebeam Sorbus aria
Whitedaisy Tidytips Layia glandulosa
Whiteleaf Mountain Mint Pycnanthemum albescens
Whitemouth Dayflower Commelina erecta angustifolia
Whiterim Scurf Pea Pediomelum subacaule
Whitest Evening Primrose Oenothera albicaulis
Whitestem Blazing Star Mentzelia albicaulis
Whitestem Gooseberry Ribes inerme
Whitetip Clover Trifolium variegatum
Whitey Wood Melicytus ramiflorus
Whitlow Grass Erophila verna
Whorled Solomon's Seal Polygonatum verticillatum
Whorled Yellow Loosestrife Lysimachia quadrifolia

First Prev Page 2 of 4 Next Last